Buscar

La nostra ment inconscient, aquella que roman inaccessible en la seva major part quan estem immersos en el nostre dia a dia, quan dormim s’expressa i ens parla. Durant els somnis la ment es reorganitza, s’ordena i mostra en imatges allò que l’ocupa.


Cada persona és un camp de terreny concret en què la depressió fructifica d'una manera o altra. Amb les seves experiències, història, característiques genètiques i de personalitat, cada persona expressa el diagnòstic depressiu d’una forma determinada, la seva. De fet, es podria dibuixar o pintar un quadre per a cada experiència depressiva i cadascun tindria la seva particularitat, seria diferent.


L’alta sensibilitat és un tret de personalitat, una manera de ser, amb les seves coses bones i les que no ho són. Però no té res d’estrany i menys de malaltís.


Una persona amb una bona resiliència a la fi, és capaç de convertir una crisi en una oportunitat. Una oportunitat d’aprenentatge, de creixement, d’enfortiment personal.


Les persones ens acostumem a quasi tot, de manera més ràpida del que puguem pensar. També ens podem acostumar al confinament, a perdre la necessitat de continuar amb la vida d’abans.


No podem esperar que la resta del món ens respecti si no comencem fent-ho nosaltres