L’assertivitat és la capacitat de comunicar a l’altre el que pensem, sentim o creiem de manera ferma però des del respecte.


L’assertivitat es troba en la base d’una comunicació sana amb les persones de l’entorn i és un dels puntals bàsics d’una bona autoestima.


Diriem que l’assertivitat es troba més o menys al mig d’un contínum que va de la comunicació passiva a la comunicació agressiva.


La comunicació passiva o no comunicació, és aquella en què la persona opta per no dir el que pensa, creu o sent, per tal de no ofendre, d’evitar discussions, d’agradar a l’altre,... i accepta sumisament el criteri alié com si li fos propi. Aquesta manera d’actuar genera molta frustració interna continguda.


La comunicació agressiva és aquella en què la persona defensa allò que pensa, creu o sent de manera agressiva, aixecant la veu, amb hostilitat, com si li anés la vida. Ni l’una ni l’altra són comunicacions efectives. La primera per defecte, fa que l’altre no sàpiga el que realment és important per tu i sense ni saber-ho imposi el seu criteri. La persona que no comunica efectivament, pot arribar per saturació, a reaccionar agressivament per una nimiesa quan ja no aguanta més. La segona, fa que qui rep l’agressió o hostilitat reaccioni a la defensiva, amb la qual cosa la comunicació es bloqueja i no flueix.


L’assertivitat implica ser capaç d’assumir el desacord, la diferència de criteri, el fet de mantenir-se en una posició si aquesta és la real per un mateix, encara que l’altre difereixi i mostar-se ferm en les pròpies conviccions. Si l’altre es molesta, és assumpte de l’altre.Cadascú té dret de veure i entendre la vida a la seva manera, sempre que sigui capaç de respectar la manera dels altres.


Quins són doncs els principals drets assertius?


 • Tinc dret a què em tractin amb respecte i dignitat
 • Tinc dret a tenir les meves pròpies opinions, ideologies i creences i a poder-les expressar des del respecte
 • Tinc dret a sentir el que sento i a expressar-ho si vull
 • Tinc dret a equivocar-me
 • Tinc dret a canviar d’opinió
 • Tinc dret a dir No sense sentir-me culpable
 • Tinc dret a demanar allò que vull o necessito
 • Tinc dret a interrompre i a demanar esclariments o informació
 • Tinc dret a tenir les meves prioritats i a actuar amb conseqüència
 • Tinc dret a estar sol si així ho prefereixo
 • Tinc dret a rebre allò per la qual cosa he pagat
 • Tinc dret a no haver de justificar-me per una decisió que només em pertoca a mi
 • Tinc dret a tenir les meves necessitats i a entendre que són tan importants com les de qualsevol altra persona
 • Tinc dret a protestar si crec que se’m tracta injustament
 • Tinc dret a no ocupar-me del benestar i felicitat dels altres
 • Tinc dret a ser millor que els altres en alguns aspectes i a sentir-me feliç per això
 • Tinc dret a no ser assertiu si així ho prefereixo
>

Si actuem assertivament estem essent respectuosos amb nosaltres mateixos. No podem esperar que la resta del món ens respecti si no comencem fent-ho nosaltres. Així que si tenim present aquest concepte d’assertivitat i procurem treballar-la, estarem sembrant les llavors d’una bona autoestima, posant límits als altres i alliberant-nos d’autoexigències moltes vegades autodestructives.