Condicions de la Prova Gratuïta
  • Promoció vàlida només una vegada per persona
  • Si es detecta que una mateixa persona utilitza diferents números de mòbil per aquest servei, no podrà ser atesa.
  • Aquest servei promocional està pensat perque la persona valori si té les condicions tècniques necessàries (senyal wifi o dades mòbils) i si se sent còmode amb el mitjà.